OBAVEZA ODREĐIVANJA LICA ODGOVORNOG ZA PRIMENU MERA LIČNE ZAŠTITE OD INFEKCIJE


Mere lične zaštite od infekcije usmerene na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života od zarazne bolesti, u vreme proglašene epidemije, dužna su da primenjuju sva lica, u skladu sa propisima.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u objektima u kojima borave druga lica, dužni su da preduzmu radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i da odrede lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera.

Lice odgovorno za neposrednu primenu mera lične zaštite od infekcije odgovorno je i za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti na sprečavanju pojave i širenja epidemije zarazne bolesti COVID – 19 u poslovnom prostoru poslodavca.

Imenovana lica, svako u svojoj radnoj smeni, dužna su da sprovode:

  • Kontrolu nošenja zaštitne maske svih koji borave u zatvorenom prostoru poslodavca (tako da maska prekriva usta, nos i bradu). U slučaju da bilo ko krši ovu meru, Imenovana lica imaju sva ovlašćenja da istima zabrane ulaz u poslovni prostor poslodavca, kao i da ih udalje iz prostorija poslodavca;
  • Kontrolu držanja minimalnog međusobnog rastojanja od 2m između lica;
  • Kontrolu ograničenja broja prisutnih lica u prostorijama/prostoru poslodavca– vidno istaknuto upozorenje sa maksimalno dozvoljenim brojem lica koja mogu boraviti istovremeno u prostoriji/prostoru i kontrola da broj lica ne pređe maksimalno dozvoljeni broj lica u zatvorenoj prostoriji;
  • Kontrolu održavanja lične higijene– u prostorijama poslodavca moraju biti postavljena sredstva za dezinfekciju ruku, a sva lica su dužna da dezinfikuju ruke pri ulasku u prostorije poslodavca; dezobarijera mora biti postavljena na ulazu u prostorije poslodavca i natopljena sa dovoljnom količinom dezinfekcionog sredstva, svi koji ulaze u prostor poslodavca, moraju proći kroz dezobarijeru i time dezinfikovati obuću;
  • Kontrolu održavanja radnih i pomoćnih prostorija;
  • Kontrolu istaknutih uputstava, obaveštenja i oznaka– pisana uputstva, obaveštenja, oznake i instrukcije za bezbedan i zdrav rad u cilju zaštite zdravlja zaposlenih i klijenata od epidemije zarazne bolesti COVID – 19, uredno istaknuta na vidnim mestima.

Model Odluke o licima zaduženim za neposrednu primenu mera lične zaštite, sprovođenje i  kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti na sprečavanju pojave i širenja epidemije  zarazne bolesti COVID – 19 u poslovnom prostoru poslodavca, dostupan je OVDE.

Kontrolu sprovođenja mera lične zaštite od infekcije vrši sanitarna inspekcija, komunalna inspekcija i komunalna milicija. Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera. Za navedeni prekršaj  preduzetnik se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 150.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara. Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu mera lične zaštite od infekcije, ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera.

PrethodniGradski štab zimske službe Sombora predstavio plan održavanja puteva
SledećiPodrška turizmu

OSTAVITE KOMENTAR

Napišite komentar!
Molimo Vas upišite ime

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.